Nå stjeler de fjorden!

Flere bilder fra gamle Etterstad Planene for Bjørvika skal nå opp til politisk behandling. Hvis utbyggere og Plan- og bygningsetaten får det som det vil, skal Bjørvika se ut som på bildet under. For utbyggerene er dette sikkert gode nyheter. For oss andre er det en katastrofe. De stjeler fjordutsikten fra store deler av byens…

Nybygg i Etterstadgata

Nytt byggeprosjekt – Vålerenga På tomten til firmaet Thorleif Aas innerst i Etterstadgata er det planer om bygging av nye boliger. Dette er rett på andre siden av gangbroen fra Etterstad. I dag ser området slik ut (klikk på kartene hvis du vil se en større versjon): Her er området slik det er forslått. Legg…

Etterstadgata 39, Vålerenga

Området foreslås omregulert fra byggeområde for industri og kontor samt del av friområde til byggeområde for bolig og friområde (turvei). Planforslaget tilrettelegger for bygging av cirka 70 leiligheter med varierende størrelse i bygg på fra 2 til 4 etasjer. Det tillates innpasset inntil 500 m² kontor i underetasjen av eksisterende bygning i felt 1 og…