Hvilket teglverk? (2)

Bryn Teglverk Takket være Østensjø historielag begynner vi nå å få oversikt over teglverkene. Kristiania teglverk er det vi kom i skade for å kalle Bryn Teglverk. Vi har mottatt et bilde som viser hvor Bryn Teglverk lå på høyre side av den gamle Zinkfabrikken.

Bekken i «Mølleveien»

«Mølleveibekken» Vi har i løpet av det siste året hatt nærmere 50 sider om forskjellige bekker som munner ut i Alna. Og trodde nå at vi hadde en ganske fullstendig oversikt over de bekker som finnes her i nærområdet. Det var dermed med ikke liten overraskelse at vi leste følgende avsnitt i «Vårt paradis» i…

Hvilket teglverk?

Hva heter teglverket Vi hadde nylig en artikkel om utbygging i Nils Hansens vei. Vi nevnte da den gamle teglverksbygningen. Men dette området var jo fullt av teglverk i gamle dager, og vi kom nok i skade for å blande dem sammen. Fra Trond på Etterstad Sør har vi mottatt følgende: Ble først nå oppmerksom…

Dyreliv på Etterstad

Dyreliv på Etterstad Fra Sølvi Eilertsen har vi mottatt dette bildet som er tatt fra terrassen i Stang Terrasse en lørdag morgen. Samme bilde, men i nærbilde: Vi har også tidligere hatt bilder av rådyrene i Svartdalen, men ikke så nær blokkene.

Sopp i plenen.

Soppstedet Etterstad I vår har det plutselig dukket opp masse sopp på plenen. Det er kanskje de som trives best i dette været? Noen steder ligger det flere meter lange striper med sopp bortover. Aftenposten advarer mot at mange typer plensopp kan være giftig. Soppen vi har lagt merke til kan muligens være nelliksopp etter…

Etterstadgata 2 og 4 m.fl.

Etterstadgata 2 og 4 m.fl. Reguleringsforslag til offentlig ettersyn Området foreslås regulert til byggeområde for forretning og kontor samt boliger. Planforslaget medfører riving av eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Hensikten med planforslaget er å aktivisere et område som i dag ligger «brakk». Forslaget har en utnyttelsesgrad på maksimum T – BRA = 9.600 m2 (uten kjeller),…

Etterstadgata 2 og 4 m.fl (2)

Byggeplaner på Sota-hjørnet OBOS er i gang igjen. I sommer har Plan- og bygningsetaten lagt ut planene for bygging på Sotahjørnet, og på et nytt lokk over Gjøvikbanen. På bildet ser man de foreslåtte blokkene. På Vålerengasiden er det planer om ganske sympatiske 3-etasjers boligblokker. Men mot Etterstad er det selvfølgelig planlagt en massiv vegg…

RUNDSKRIV

Rundskriv, Etterstad Sør God Sommer! Styret ønsker med dette å komme med et siste rundskriv før sommerferien virkelig setter i gang. Felles grill ved lekeplassen Vi har fått vaktmester til å lage en fellesgrill til borettslaget som er plassert ved lekeplassen mellom stikkveiene med husnummer 51-59 og 61-69. Dette er i første omgang et eksperiment,…