Referat fra styremøte 29. mars 2007

Til stede: Lasse Anderson, Kari Hogseth, Vidar Berget, Turid Monsen, Mariann Hauge, Anja Mohn. Sak 18/07: Referat fra møte 28. februar Vedtak: Godkjent med følgende rettelse. Turid Monsen var til stede. Sak 19/07: Forsøpling ved Etterstad skole Etter purring har vi mottatt følgende fra Bjarne Asgrimplass, rektor på Etterstad videregående: «Hei Jeg husker denne henvendelsen….