Sommerfest 2011!

Sommerfest 2010! Sommerfesten i fjor var vellykket, og vi prøver igjen. Vi trenger flere medlemmer til festkomitteen. Det er her du kommer inn. Vil du være med på å skape nærmiljøtilhørighet? Bli kjent med gamle og nye naboer på og rundt sletta? Få flere å hilse på på vei til butikken? Vi søker voksne som…

Referat fra styremøte 23. mars 2010

Til stede: Knud Therkildsen, Anna Marie Thams Wulfsberg, Kari Hogseth, Harald Åsegaard, Vidar Berget, Svein Amdal Forfall: Turid Monsen Sak 09/10: Referat fra møtet 17. februar Vedtak: Godkjent. Sak 10/10: Trafikkplan, Bispegata Bydelsutvalget i Gamle Oslo har anbefalt en trafikkplan som ligner ganske mye på den beboerforeningene var enige om. Konsulentrapporten er ferdig og inneholder…