Åpent møte – Sotafabrikken

Sota fabrikken – åpent møte Vi har mange ganger før – bl.a. 2015 skrevet om OBOS’ lange kamp for å bygge blokker i Etterstadgata. Som nevnt begynte arbeidet med dette i 1948 (neida, ikke feiltrykk, 1948, over 70 år siden), og det har vært reguleringsforslag i mange utgaver siden. Vi ser at vi ennå ikke…

Referat fra styremøte 29. januar 2019

Til stede: Knud Therkildsen, Anniken C. Mentzoni, Øyvind Elgstøen Vidar Berget, Johnny Gimmestad, Liv-Kari Nylænd, Geir Haatveit, Kirsti Bergh, Lena Engelsen Sak 01/19: Referat fra møte 11. desember 2018 Vedtak: Utsatt, pga sen tilgjengelighet og manglende notater. Sak 02/19: Scene på Sletta Lena Engelsen deltok som initiativtager til dette tiltaket. Vi har begrenset tid til…