Menneskefiendtlige møbler

Menneskefiendtlige benker Det er bymøbler vi snakker om. Sommeren 2015 var det lite å skrive om i agurktiden. Da lager avisene ofte sine egne nyheter basert på sånt som har vakt oppmerksomhet i utlandet. Menneskefiendlige benker ble saken den sommeren. Kanskje ble du lurt selv? illustrasjon i Dagbladet Det menneskefiendtlige skulle være armlenene. De gjorde…

Større Kiwi-butikk

Kiwi Etterstad (det som kanskje noen fremdeles husker som «Etterstad Super» fra 90-årene) planlegger en utvidelse. Butikkarealet økes med i overkant av 50%, fra 760 ti 1150 kvadratmeter. Det er vel derfor sannsynlig at vareutvalget også vil bli utvidet. Gode nyheter for faste Kiwi-kunder, altså. (I hvert fall på lang sikt. På kort sikt blir…

Nytt landemerke

Ruter/Sporveien har sendt ut nabovarsel. De ønsker å opprette et landemerke på Helsfyr T-bane for å markere at det er et kollektivknutepunkt der. Meningen er at det skal være stort nok til å sees over støyskjermene. Høyden varierer, men det høyeste skiltet skal være 6 meter høyt. Rundt skiltene skal det settes opp en rund…

Nytt transporttilbud

Utenfor Etterstadsletta 37 har det plutselig dukket opp nye skilt. Her er parkering reservert for NSBs Bybiler. For å bruke disse må du registrere deg i Bybil-appen med førerkort og betalingskort. Deretter kan du bestille bil i appen. Hvis du bare har bruk for bil en sjelden gang i blant vil dette opplagt bli billigere…