Referat fra styremøte 27. august 2019

Til stede:Knud Therkildsen, Anniken C. Mentzoni,Vidar Berget, Johnny Gimmestad, Liv-Kari Nylænd, Kirsti Bergh, Geir Haatveit, Annette Schjerven Kristiansen Sak 47/19: Referat fra møte 11. juni 2019 Vedtak: Godkjent. Sak 48/19: Etterstadgata 10 Planforslag foreligger nå. Planen er å rive all eksisterende bebyggelse, og erstatte dette med ny bebyggelse med en utnyttelsesgrad noe over halvannen gang…

Sommerfest 2019

Sommerfesten 2019 Lørdag 24. august er det ny sommerfest på Etterstadsletta. Som det står på plakaten, vi trenger fremdeles frivillige. Og ta med det venner, familie og naboer og bli med på festen! Hvis du er ny på Etterstad, kan du se bilder fra fjorårets sommerfest her