Ny skole i nabolaget (2)

Når vi for en stund siden skrev om Ny skole i nabolaget (1) blir det kanskje ingen stor overraskelse at det kommer enda en ny skole. I forbindelse med Hartvig Nissen-saken i Grenseveien kom det nemlig inn en nabomerknad fra … Undervisningsbygg. Kanskje litt rart, siden saken gjaldt ombygging til skole, men det er jo byggets eier og arkitekten som står for byggesaken, og merknaden var på vegne av en annen skole.

Der sto det:

«Vi gjør oppmerksom på at det arbeides med underlag for å sende anmodning om område og prosessavklaring i
løpet av få uker, i forbindelse med nært forestående oppstart av regulering av Grenseveien 91 og 73 til formål skole
og barnehage»

Vi skrev om boligplaner i Grenseveien 91 i 2013, men samme høst kjøpte Oslo kommune tomten til skole. De begynte på en reguleringssak i 2015, men den ble avsluttet i 2017 uten resultat.

Ny skole
Det er her skolen skal komme – bak Grønvold hageby.

Det har altså gått 4 år uten at Undervisningsbygg har kommet med nye planer, og foreløpig er dette bare «varslet» gjennom en nabomerknad.

Det kan tyde på at de snart har utarbeidet planer som er detaljert ned til det enkelte bøttekott, og at hvis f.eks. Grønvold hageby protesterer mot noe og ber om å få utredet andre alternativer viser de til at skolebruksplanen gjør at det ikke er tid. Her skal det snart elever inn. Men vi får følge med og se hva som skjer.