Friområder stjeles

Vi skrev i fjor om misbruken av friområder. En av tingene vi tok opp var bruk av friområde på Etterstadsletta 2, som vi fikk i 2008 til erstatning for at Etterstad Videregående bygde ut på friområdet på Sletta. Først var det leid ut til Gårdreform i mange år, og siden 2017 har det vært parkering…