Vårrengjøring av veier 2023

Etter planen begynner vårrengjøringen av gatene på Etterstad første uke i mai (Etterstadsletta og Etterstadkorken tirsdag 2. mai, Biskop Jens Nilsønns gate onsdag 3. mai), men siden vinteren ennå ikke er helt over kan det bli endringer i planene, så følg med på kommunens hjemmesider. Det blir satt opp midlertidig parkering forbudt mens arbeidene foregår,…

Friområde, Etterstadsletta 56

Fra Bydel Gamle Oslo og Studio Oslo Landskapsarkitekter har vi mottatt følgende: Kjære naboer til Etterstadsletta 56 (Etterstadløkka).  Som dere vet, har Bydel Gamle Oslo sammen med Studio Oslo Landskapsarkitekter og Makershub Arkitektur utarbeidet en mulighetsstudie for Etterstadsletta 56. Mulighetsstudien er basert på innspill fra nabolaget og en faglig vurdering. Før bydelen går videre med å…