Sporveisverkstedet i BU

Som vi tidligere har nevnt, jobbes det med planer om en kraftig utbygging på Sporveiens tomt i Etterstadsletta 48.

Nå har Bydelsutvalget i Gamle Oslo behandlet saken, og kommet med en uttalelse som i veldig stor grad støtter ting Etterstad vel har tatt opp. Uttalelsen lyder:

  1. Gamle Oslo ønsker at innkjøring til driftsbasen på Etterstad blir fra Østensjøveien-sida.
  2. Gamle Oslo BU vurderer trafikkanalysen av 25.4.23 i sak 202005767 for oppgraderinga av driftsbasen på Etterstad utilstrekkelig og bør leveres på nytt. Utvalget ser med undring på at innkjøringsløsning kun velges ut fra trafikkavvikling og at alternativer som er sikrere for innbyggerne på Etterstad utredes mangelfullt eller forkastes fordi det kan øke trafikken på hovedveinettet.
  3. Gamle Oslo bydelsutvalg ber om et dokument i saken som grafisk viser effektene ved ulike løsninger av innkjøring fra Østensjøvegen og evt dens tilstøtende veger.
  4. Gamle Oslo bydelsutvalg ber om at en ny versjon av trafikkanalysen vektlegger det barnerike nabolaget på Etterstad vesentlig tyngre.
  5. Det ønskes at rekkefølgebestemmelse i prosjektet skal være å delta i finansieringa av parken på Etterstad som er under opparbeidelse, ettersom de nye byggene som bygges vil ha den i sin umiddelbare nærhet.
  6. Gamle Oslo bydelsutvalg støtter Etterstad Vels ønske om fullføre 30-sone i hele Etterstadslettas lengde.