Trær og «oppslag»

Vi har skrevet mye om trær på disse sider, mest dårlige nyheter om vakre trær som forsvinner. Nå har vi nylig lært et nytt ord, og også litt om byutviling.

Som kjent arbeider OBOS fremdeles med planer om utbygging av Etterstadgata 2 – 4. Der vokser det jo mange trær, og det er utarbeidet ikke bare én men to rapporter om disse trærne. Den ene rapporten er bestilt av utbygger, den andre av Bymiljøetaten.

Den ene rapporten konkluderer bl.a. slik:
«Eksisterende større trær har ofte en stor estetisk og biologisk verdi som ikke kan erstattes ved nyplanting. Sammenhengende grønne strukturer er viktig for dyrelivet, særlig gamle trær. Store trær bidrar med mange økotjenester som bedrer livsmiljøet og bokvaliteten for innbyggere på stedet. Grøntområdet på stedet bidrar til å beholde Vålerengas særpreg med småhusbebyggelse og bynatur. …… Etterstadgata 2-4 på Vålerenga er et område med verdifull vegetasjon og trær som bør bevares.«

Den andre konkluderer:
«Det er hovedsakelig oppslag (selvsådde) trær med liten verdi enten på grunn av treets form, art eller at treets plassering hindrer det å i å få en sunn eller sikker fremtid. Det er ett sunt, voksent lønnetre (nr. 10) og et gammelt pæretre (nr. 7) som har mest verdi og som bør beholdes om mulig.»

Her er det nye ordet vi nevnte, nemlig «oppslag». Vi kjente jo til det som noe man f.eks. gjør i et leksikon, og som en plakat på veggen. Men her altså en helt annen betydning. Forklaringen «selvsådde» er jo selvforklarende. Men vi hadde følelsen av det fantes et annet ord for disse faguttrykkene, og til slutt gikk det opp for oss: Natur er vel ordet?

Det er også interessant å se på hvordan enkelttrær omtales. I den første rapporten står det om tre nr. 6:
Voksent tre med sunn krone, men store struktruelle problemer. Treet vokser på en støttemur og lener seg over veien. Røttene dytter på mursteinene i støttemuren slik at den holder på å falle sammen. Meget dårlig lokasjon for et stort tre.

I den andre rapporten omtales samme tre (nr. 4 på deres liste) slik:
Nr 4 og 12 er begge spisslønn av en viss størrelse og alder, de definerer området visuelt i form av et tuntre og en grønn port inn til nabolaget. Eldre store trær bidrar som nevnt tidligere blant annet til høyere biologisk mangfold og økte økotjenester

Vi går ut fra at de fleste har gjettet seg til hvilken rapport som ble bestilt av utbygger og hvilken av Bymiljøetaten. Vi tror likevel ikke det er så enkelt som at firmaene får beskjed på forhånd av oppdragsgiver om hva konklusjonen bør bli. Det er vel sånn at arborister mest jobber med hager, parker og andre steder der all beplantning planlegges , og da er jo «oppslag» en uting. (Når så du siste en arborist i Svartdalen?)

Bymiljøetaten valgte naturligvis et firma som er opptatt av det samme som dem, og TreeSpace henviser da også til mer enn et halvt dusin kommunale dokumenter og vedtak i sin begrunnelse.

PS:
For de som liker sjeldne ord: Kjenner du til «aptonym«? Vi spør fordi den ene rapporten var adressert til OBOS Eiendom ved Kjell Bjørke.