Årsmøte Etterstad vel

Årsmøte avholdes tirsdag 27. februar kl. 19.00. Innkalling sendes ut til boligselskapene senere, dette er kunngjøring i henhold til vedtektene. Det er boligselskapenes styrer som velger representanter til årsmøtet.