Utbygging av Sporveisverkstedet

Planen har nå vært til offentlig ettersyn, og Plan- og bygningsetaten har sammen med forslagsstiller gjennomgått innspillene. Det er kommet innsigelser fra Statsforvalteren og Statens vegvesen. Det avholdes møter med begge for å se hvilke endringer som må til for at innsigelsene trekkes. Plan- og bygningsetaten (PBE) og forslagsstiller er uenige om en del ting….

Ny jernbanebru i påske

BaneNOR meddeler at den gamle stålbjelkbrua over Alnaelva ved Arnljot Gellines vei/Fagerlia skal byttes i løpet av påsken. Fra og med 18. mars starter vi forberedende arbeid som innebærer at maskiner og utstyr fraktes på sporet fra beredskapsplassen like nord for Bryn stasjon fram til brustedet. Denne transporten vil pågå på kveld/natt. Selve brubyttet vil…

Mikrofestival på Kruttverket

Fredag 15. mars kan du være med på mikrofestivalen «Nye røtter» på Kruttverket. Fra beskrivelsen: «Nye Røtter! er en mikrofestival og utvidet nabolagsfest på Kruttverket, Etterstad, hvor vi ønsker å utforske hvordan vi kan forebygge og møte en voksende økologisk, klimatisk, og relasjonell krise. Mikrofestivalen ønsker å inspirere til handling gjennom å løfte frem bevisstheten…

Sommerfest 2024

Bli med på årets sommerfest i august! Har du forslag til forbedringer, tilbakemeldinger, eller har du lyst til å bidra som frivillig? Ta kontakt med Mathias på følgende epostadresse:

Skøytebane på Valle Hovin

Dette er allerede gammelt nytt, men for andre som eventuelt ikke har fått det med seg ennå: Det er nå mulig å gå på skøyter på Valle Hovin igjen! Banen åpnet 10. februar. Det meste av tiden vil den være gratis tilgjengelig for alle. Du kan lese mer på kommunens nettsider.