Arbeider og stenging av jernbanen

Nattearbeidene i slutten av mai var ikke de siste for sommeren, meddeler Bane NOR:

Bane NOR skal fornye store deler av jernbanestrekningen mellom Etterstad–Lillestrøm i løpet av 2024. Mellom 29.6–22.7 vil strekningen Oslo–Lillestrøm derfor stenges for persontog for gjennomføring av døgnkontinuerlige arbeider på jernbanen. Særlig støyende arbeider vil foregå på dagtid. Det vil være forberedende arbeider nattetid frem til 29.6 og etterarbeider vil fortsette nattetid fra 22.7 og ca. ut året. Ekstra støyende arbeider vil bli varslet særskilt. Les mer om arbeidene her: https://www.banenor.no/hovedbanen-2024