Kraner over Etterstad

Gå og still deg på plenen mellom Etterstad Øst og Etterstad Sør. Se sørover mellom blokkene, så ser du en kran som tårner seg opp over Fagerlia. Så kan du vende deg andre veien, og se over takene på Etterstad Nord. Der vil du se to store kraner i sving med Strømsveien 102.   Ser…

Generalforsamling 2002 EKTV

Generalforsamling EKTV 2002 Etterstad Kabel hadde generalforsamling 25. april kl. 1830. Møtet foreløp uten dramatikk, og alle vedtak var enstemmig. Over 80% av beboerne på Etterstad var representert gjennom sine styrer. Med unntak av et varamedlem som ønsket å trekke seg, og to nye varamedlemmer som ble valgt inn, er styret det samme. Styret Leder:…

Endelig nye skilt

Nye fartsskilt på Etterstad Etterstad Vel har lenge arbeidet for å få bedre skilting på Etterstad. Lenge har det bare stått skilt med fartsgrenseskilt ved rundkjøringen. Siden disse bare gjelder til neste veikryss, ble den absurde situasjonen at fartsgrensen bare gjaldt til Etterstadkroken – i begge retninger! Men i februar lovet Samferdselsetaten å sette opp…