Morgenbuss

Morgenbusser fra Helsfyr Oslo sporveier har et tilbud for deg som liker (eller er tvunget til) å stå opp tidlig om morgenen. Det er ikke et tilbud det reklameres for, og det står ingen oppslag på holdeplassene. Men rett før kl. 04.45 om morgenen kjører et halvt dusin busser inn på Helsfyrterminalen. Det er busser…

Parkeringsproblemet løst!

Parkeringsproblemet er løst Det blir stadig flere leiligheter, og enda flere biler på Etterstad. Styrer i forskjellige boligselskaper jobber med å finne løsninger på parkeringsproblemene, men overalt er det problemer. Parkeringsløsninger blir dyre, krever endret regulering, eller går ut over grøntområdene. For å se hvordan andre boligselskaper har løst problemene tok vi en tur til…

Vil du spille volleyball?

Volleyball på sletta? Fra Hanne på Etterstad Sør har vi mottatt følgende: Jeg bor i Etterstad sør og har spilt litt Volleyball de siste årene. Ikke noe høyt nivåmessig, heller tvert om. Men jeg synes det er veldig gøy, og skulle gjerne spilt mer. Jeg skulle gjerne hatt muligheten til å få kontakt med andre…