Rema åpent.

Grønn støyskjerm langs Strømsveien Som nevnt, så var vi fulle av forventing da Rema skulle pusse opp nå igjen. Vi stilte derfor opp med kamera for å få bilder av den nye butikken. Men, ærlig talt, fant vi ikke noe å ta bilder av. Butikken ser ut akkurat som den pleier. Det er mulig noen…

Nye planer for gangbru

Gangbro til Nygårdskollen Vi har tidligere skrevet om planene for ny gangbru mellom Etterstad og Nygårdskollen. Den gang var det et alternativ som så ganske akseptabelt ut. I mellomtiden er det utarbeidet et nytt forslag som er dårligere enn begge de opprinnelige alternativene. Grunnen er høyspentledningene som går over jernbanen her. For å få tilstrekkelig…

Siste innspurt for Brynseng Park.

Siste innspurt for Brynseng Park Vi har tidligere skrevet om planene for Brynseng Park. Nå er reguleringsplanene lagt ut til offentlig ettersyn. Plan- og bygningsetaten har laget et eget alternativ til de opprinnelige planene, som stort sett skiller seg fra de opprinnelige ved at byggene nærmest T-banen blir litt lavere. Høyst sannsynlig blir planene godkjent…