Tilbud om alarm

Uønskede gjester igjen Etterstad Sør har på vegne av oss alle forhandlet frem et tilbud fra Securitas-Direct på boligalarm. Så vidt vi kan bedømme er det et meget godt tilbud, der et alarmsystem med en normalpris på 3129,- går for kr. 490,-. Nå kjenner vi riktignok ikke markedet godt nok til å vite om den…

Biologisk sensasjon!

Biologisk sensasjon i Østbyen Østbyen kan den 19. november fortelle oss at rotter er krypdyr! Til nå har man bare kjent til 5 krypdyrarter her i landet. Med rottene blir det altså 6. Den gode nyheten er at rotteplagen snart er over i år. Som kjent går krypdyr i dvale når det er kuldegrader. Men…

Sanntidsinformasjon

De av oss som bruker de «riktige» holdeplassene er blitt vant med sanntidsinformasjon når vi venter på 37-bussen. Altså at vi får vite ikke bare når bussen burde komme, men når den er beregnet å komme ut fra bussens egne posisjonsangivelser. Har du lurt på når det kommer på T-banen? Som du ser, det har…