Ny hovedbrannstasjon (2)

Vi får snart en ny hovedbrannstasjon på Bryn – mellom Brynshøgda og Brynsengveien. I dag ligger Bryn Brannstasjon, og driftsstasjon for Vann og avløp på området. Begge etatene blir værende, og i tillegg skal også mye av kontorene flyttes hit. Slik er det tanken at det skal se ut: Det som i VPOR Bryn het…

Nye planer fra Bryn eiendom

Nye ideer fra Bryn Eiendom Vi skrev om et reguleringsforslag som plutselig ble droppet i sluttfasen i 2016. Det var et reguleringsarbeid som var kommet så langt at vi trodde det bare var spørsmål om tid før gravemaskinene kom. Men Bryn eiendom frafalt forslaget for å «vurdere muligheten av et prosjekt som er mer i…

Entra satser på Brynseng

Entra satser på Bryn På denne siden prøver vi å være litt forut for vår tid, men det lykkes ikke alltid. Saken i overskriften sto på ensjo.org for noen dager siden. På den andre siden: Faste lesere av denne siden kunne lese om Brynsområdet som et fremtidig byutviklingsområde allerede i 2003. I hvert fall: Det…

VPOR Bryn er vedtatt

VPOR Bryn Plan- og bygningsetaten har laget en VPOR – Veiledende Plan for Offentlige Rom – for Bryn. Dette er gammelt nytt, vi skrev om det i 2011 da vi første gang leste om planen. Nå er det jo ofte slik med offentlige planer, at det arbeides med dem i årevis før velforeninger og beboere…