Etterstadgata 2 – 4

Etterstadgata 2 – 4Ingen OBOS-blokk? Plan- og bygningsetaten har som oppgave bl.a. å veilede søkere. Til OBOS skrev de derfor nylig i forbindelse med søknad om riving av Sotakiosken om hvordan man kunne spare behandlingstid: Dere kan imidlertid, jf. pbl. §21-3 andre ledd, i søknaden argumentere for å unnlate nabovarsel etter pbl. § 21-3 første…

Vannet stenges

Vann på Etterstad I 2011 beklaget vi oss over endringer på Etterstad: «En gang hadde vi postkontor. En gang hadde vi bank. Og en gang hadde vi telefonkiosk.» Det var i forbindelse med at telefonkosken ved Etterstadsletta 39/41 ble fjernet. Det finnes sikkert yngre lesere som ikke har savnet noe av dette, og tenker at…

Busholdeplassen på Helsfyr

Bussholdeplassen på Helsfyr Som vi vel har nevnt noen ganger før: Vi er utrolig priviligerte når det gjelder kollektivtransport. Busskø hos oss er ikke folk som står og venter på bussen, det er alle bussene som står og venter på å kjøre oss. Men av og til går det ikke helt som det skal. Det…

Hva driver de med ? (3)

Hva driver de med? (3) Vi begynner jo å bli vant med at det er gravemaskiner og byggegjerder over alt når man går fra Etterstad. Men hva er det som skjer med Nordox-fabrikken i Østensjøveien?. Hele området mellom bygningen og fortauet er gravet op. Årsaken er en overvannstank. Bedriften har tidligere hatt en del problemer…

Hva driver de med? (2)

Hva driver de med? (2) Hele grøntområdet ovenfor Sotahjørnet er gjerdet inn. Hva er det som skjer, er de allerede i ferd med å bygge nye OBOS-blokker?. Nei. Det gjøres arbeid for å utbedre trafikksikkerheten for fotgjengere i Strømsveien. Og det inngjerdede området gjør tydeligvis tjeneste som rigg- og lagerområde. I hvert fall så vi…

Ny kaffebar

Ny kaffebar nær Etterstad Det har nettopp dukket opp en ny kaffebar i nærområdet til Etterstad. Den heter «B14 kaffebar». Vi antar at det betyr at nybygget på det vi tenkte på som Østensjøveien 16 har fått adresse Brynsveien 14. Den er veldig ny, så skiltet er foreløpig veldig beskjedent. Det er vel mest aktuelt…

Hva driver de med? (1)

De fleste har vel lagt merke til at det skjer noe i området ved rundkjøringen. Det er teknisk bygg for Vålereng-tunnelen som er utdatert, og skal erstattes av et nytt bygg. Plassen har stort sett vært brukt til hensetting av skrot, og det er vel ingen som kommr til å savne det gamle bygget, selv…