Ny utbygging på Etterstad (3)

Etterstad var ferdig utbygd. Trodde vi i hvert fall. Så kom Etterstadtoppen. Og så kom det byggeplaner i Biskop Jens Nilssøns gate 5 (foreløpig lagt på is). Og så kom planene om 250 leiligheter over Sporveisverkstedet. Men dette hadde vi ikke gjettet: Vi har nylig skrevet om at eiendommen Etterstadsletta 2 er delt i to…

Sporveien bygger ut

T-bane under bakken? I april fortalte vi at Oslo Sporveier har planer om å bygge 250 leiligheter over Etterstad Base – altså utendørs-anlegget til det vi her pleier å kalle Sporveisverkstedet. Nå er det jo sånn at det også jobbes med andre utbyggingsplaner knyttet til kollektivtrafikk i nærområdet. Vi har tidligere fortalt om planer om…

Hva er «midlertidig»?

Midlertidig bruk av friområder På papiret har friområder sterk beskyttelse. Det finnes rikspolitiske retningslinjer der det bl.a. står: Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Det høres jo betryggende ut? Men la oss se på…