Riving pågår

Rett på den andre siden av Strømsveien – sett fra Etterstad – blir det store forandringer. Grønvollkvarteret er et nytt boligprosjekt som er planlagt mellom Grensesvingen og Grønvold gård. De store næringsbyggene mellom Grenseveien og Fyrstikktorget er nå i ferd med å bli revet. Foreløpig synes det ikke så godt, for rivingen har begynt på…

Planer for friområdet

Som mange vet – 586 personer på Etterstad kom med innspill – bestilte bydel Gamle Oslo en mulighetsstudie for å se på hva som kan gjøres med friområdet i Etterstadsletta 56 når den midlertidige barnehagen nedlegges til sommeren. Nå er den ferdig, og kan leses her. / Samtidig har vi fått et nytt stedsnavn, Etterstadløkka….

Østensjøveien blir stengt

Natt til mandag begynner arbeidet med ny T-banebru over Alna. Det blir mest jobbet om natten, men kranene må stå der en uke. Det er mange hundre tonn som skal på plass. Derfor er det stengt til tirsdag morgen 14. februar. Natt til torsdag stenges også Nils Hansens vei og Brynsengfaret, så hvis du har…

Etterstadgata 4 er reddet

Aftenposten forteller i dag at OBOS har snudd i denne saken. Skritt for skritt har det gått fra et forslag der det meste av gammel bebyggelse skulle rives, til en plan der alle de opprinnelige bygningen mot gaten bevares, inkludert den gamle skismurningsfabrikken til Bratlie i Etterstadgata 4. Den nye OBOS-blokken kommer da bak den…