Informasjonsmøte om Sporveisverkstedet

Vi har skrevet tidligere om Sporveiens planer for Sporveisverkstedet (Etterstadsletta 48) og Bydelsutvalgets innsigelser. Nå inviterer Sporveien til innspill fra naboer og til et informasjonsmøte tirsdag 21. november kl. 18–20 på Etterstadsletta 48.

Flyfoto som viser området Etterstadsletta 48

Sporveien ønsker innspill på sine tre forslag, men legger til at «Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke noen av alternativene fordi de ikke følger kommuneplanens krav om at større deler av Bryn skal planlegges samlet, og fordi byggene og utnyttelsen er for høy.»

På «Si din mening» er det mulig å gi kommentarer på planene til Plan- og bygningsetaten fram til og med den 8. januar 2024.