Referat fra styremøte 29. oktober 2019

Til stede:Knud Therkildsen, Anniken C. Mentzoni,Vidar Berget, Johnny Gimmestad, Liv-Kari Nylænd, Kirsti Bergh, Geir Haatveit, Vidar Vang, Øyvind Elgstøen Sak 60/19: Referat fra møte 27. august 2019 Vedtak: Godkjent. Sak 61/19: Arnljot Gellines vei 27 Plan- og bygningsetaten har tidligere gitt rammetillatelse, men ble nødt til å trekke den tilbake etter at Advokatene i OBOS…