Vinteren er kommet

Vi er så bortskjemte med offentlig transport på Etterstad, at å se tre busser stå på Helsfyr og vente på å få love å kjøre oss ut i verden ikke er uvanlig i det hele tatt. Det hender det en kort stund er en fjerde også, men to busser til: Det er sjeldent. For ikke…

Nye trær på Østre gravlund

I 2011 ble vi sjokkert over en motorsagmassakre som fjernet 130 store trær. De ble erstattet av en tujahekk! Men nå er det plantet ordentlige trær. De er riktignok ganske beskjedne foreløpig, men kanskje våre barn og barnebarn en dag kan se gravlunden nesten sånn som vi var vant med. Vi har forøvrig en egen…

Invitasjon til informasjonsmøte

I mange år har Kirkens bymisjon jobbet med planer om et nytt Vålerenga sykehjem. Vi skrev om dette i 2015. Nå har vi mottatt en invitasjon med følgende tekst: Kirkens Bymisjon inviterer naboer og andre interesserte til et åpent informasjonsmøte om prosjektet NYE Vålerengahjemmet.Møtet avholdes på Vålerengahjemmet bo- og kultursenter, Etterstadgata 10, onsdag 15. november…

Nytt tilbud i nabolaget

I forbindelse med den storstilte utbyggingen på Bryn ønsker man å trekke folk til Bryn. Og det skal bl.a. gjøres ved å ta det gamle bygget til Sigurd Stave i bruk. Det er søkt om – og innvilget – bruksendring for å få til «fleksibel bruk av bygningens arealer til blant annet arrangementer, konserter, plantedyrking…

Sykkelvei langs Etterstad

Kommunen jobber nå med planer om endring av veien langs Alna på Etterstad. I dag er det ca. 3 meters bredde og kombinert gang- og sykkelvei. Det utredes to alternativer – det ene er rett og slett eksisterende vei utvidet til 5 meters bredde. Dette alternativet er imidlertid ikke illustrert, og det virker sannsynlig at…

Sporveisverkstedet i BU

Som vi tidligere har nevnt, jobbes det med planer om en kraftig utbygging på Sporveiens tomt i Etterstadsletta 48. Nå har Bydelsutvalget i Gamle Oslo behandlet saken, og kommet med en uttalelse som i veldig stor grad støtter ting Etterstad vel har tatt opp. Uttalelsen lyder:

Arkitekturpris til Hovinbekken

Oslo kommune deler hvert år ut en pris for «Bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende». I år kom prisen til vårt nærmiljø, da den ble tildelt landskapsarkitekt Bjørbekk & Lindheim og konsulentene Norconsult og Ecofact for Hovinbekken. Det har jo skjedd en enorm forandring siden vi først skrev om planene for Hovinbekken i…