Den midlertidige barnehagen er borte

På Etterstad har vi hatt en midlertidig barnehage helt siden 2006, i begynnelsen midlertidig fram til den permanente barnehagen like ved ble bygget. Den nye permanente barnehagen, Etterstadjordet, kom i 2010 og ble innviet og den midlertidige skulle fjernes. Men så skjedde ikke, isteden startet det opp en ny midlertidig barnehage igjen, som så ble…

Broen er tilbake

Ekstremværet Hans tok med seg broen over Alna nedenfor Kruttverket. Heldigvis er det nå også andre veier vi kan ta for å komme ned i Svartdalen, men for mange er jo dette den korteste veien. Først prøvde naturen tydeligvis å rydde opp etter seg ved å lage sin egen bro: Men for de som syntes…

Trær og «oppslag»

Vi har skrevet mye om trær på disse sider, mest dårlige nyheter om vakre trær som forsvinner. Nå har vi nylig lært et nytt ord, og også litt om byutviling. Som kjent arbeider OBOS fremdeles med planer om utbygging av Etterstadgata 2 – 4. Der vokser det jo mange trær, og det er utarbeidet ikke…

Festival på kruttverket

Selve festivalen kommer senere, vi har nå fått en invitasjon til forberedelser til festivalen. Men forberedelsene kommer med gratis kaffe og vaffel! Fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har vi mottatt følgende: Våre førsteårsstudenter har arrangert nabolagsfestival på Kruttverket i 2021 og 2022.Vi starter planlegging av årets Nabolagsfestival på Kruttverket allerede neste uke. Festivalprosjektet er…

Ny turvei!

Vi har jo det siste året opplevd buss for T-bane, og stenging av Østensjøveien, fordi banen mellom Brynseng og Hellerud ble lagt om. Vi skrev om dette i mars og i juni. Nå er jo T-banen flyttet inn i en ny tunnel. Men hva skjer med det gamle sporet? Det skal bli til turvei. Det…

Informasjonsmøte, Etterstadsletta 48 – mer:

Sporveien vil gjerne vite hvor mange som kommer og hvem som trenger teams-melding, og har bedt oss om å legge til følgende: Påmelding: send e-post med navn, e-postadresse og telefonnummer til den/de som skal delta til peder.skoglund@sporveien.com, og merk e-posten med Påmelding Etterstad base i emnefeltet. Oppgi om du møter fysisk eller vil følge møtet på…

Informasjonsmøte om Sporveisverkstedet

Vi har skrevet tidligere om Sporveiens planer for Sporveisverkstedet (Etterstadsletta 48) og Bydelsutvalgets innsigelser. Nå inviterer Sporveien til innspill fra naboer og til et informasjonsmøte tirsdag 21. november kl. 18–20 på Etterstadsletta 48. Sporveien ønsker innspill på sine tre forslag, men legger til at «Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke noen av alternativene fordi de ikke…