Informasjonsmøte, Etterstadsletta 48 – mer:

Sporveien vil gjerne vite hvor mange som kommer og hvem som trenger teams-melding, og har bedt oss om å legge til følgende: Påmelding: send e-post med navn, e-postadresse og telefonnummer til den/de som skal delta til peder.skoglund@sporveien.com, og merk e-posten med Påmelding Etterstad base i emnefeltet. Oppgi om du møter fysisk eller vil følge møtet på…

Informasjonsmøte om Sporveisverkstedet

Vi har skrevet tidligere om Sporveiens planer for Sporveisverkstedet (Etterstadsletta 48) og Bydelsutvalgets innsigelser. Nå inviterer Sporveien til innspill fra naboer og til et informasjonsmøte tirsdag 21. november kl. 18–20 på Etterstadsletta 48. Sporveien ønsker innspill på sine tre forslag, men legger til at «Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke noen av alternativene fordi de ikke…

Vinteren er kommet

Vi er så bortskjemte med offentlig transport på Etterstad, at å se tre busser stå på Helsfyr og vente på å få love å kjøre oss ut i verden ikke er uvanlig i det hele tatt. Det hender det en kort stund er en fjerde også, men to busser til: Det er sjeldent. For ikke…

Nye trær på Østre gravlund

I 2011 ble vi sjokkert over en motorsagmassakre som fjernet 130 store trær. De ble erstattet av en tujahekk! Men nå er det plantet ordentlige trær. De er riktignok ganske beskjedne foreløpig, men kanskje våre barn og barnebarn en dag kan se gravlunden nesten sånn som vi var vant med. Vi har forøvrig en egen…

Invitasjon til informasjonsmøte

I mange år har Kirkens bymisjon jobbet med planer om et nytt Vålerenga sykehjem. Vi skrev om dette i 2015. Nå har vi mottatt en invitasjon med følgende tekst: Kirkens Bymisjon inviterer naboer og andre interesserte til et åpent informasjonsmøte om prosjektet NYE Vålerengahjemmet.Møtet avholdes på Vålerengahjemmet bo- og kultursenter, Etterstadgata 10, onsdag 15. november…

Nytt tilbud i nabolaget

I forbindelse med den storstilte utbyggingen på Bryn ønsker man å trekke folk til Bryn. Og det skal bl.a. gjøres ved å ta det gamle bygget til Sigurd Stave i bruk. Det er søkt om – og innvilget – bruksendring for å få til «fleksibel bruk av bygningens arealer til blant annet arrangementer, konserter, plantedyrking…

Sykkelvei langs Etterstad

Kommunen jobber nå med planer om endring av veien langs Alna på Etterstad. I dag er det ca. 3 meters bredde og kombinert gang- og sykkelvei. Det utredes to alternativer – det ene er rett og slett eksisterende vei utvidet til 5 meters bredde. Dette alternativet er imidlertid ikke illustrert, og det virker sannsynlig at…

Sporveisverkstedet i BU

Som vi tidligere har nevnt, jobbes det med planer om en kraftig utbygging på Sporveiens tomt i Etterstadsletta 48. Nå har Bydelsutvalget i Gamle Oslo behandlet saken, og kommet med en uttalelse som i veldig stor grad støtter ting Etterstad vel har tatt opp. Uttalelsen lyder: