Utbygging mot Alna

Planer om utbygging mot Alna Entra la i februar frem søknad om rammetillatelse for utvidelse av Alnafossen kontorpark. Vi er dessverre først blitt oppmerksomme på dette nå, da ingen av Etterstad vels medlemmer er naboer i den forstand at vi har krav på varsling. Det er snakk om 2 nye blokker mellom de eksisterende blokker…

Ny gangbro

Gangbro til Østensjøveien. I forbindelse med reguleringsforslag i Østensjøveien oppdaget vi at kommunen har planer om en gang- og sykkelforbindelse langs Surstoffveien og i bro over T-banen til Etterstad. Gangbroen må starte omtrent her, i enden av Surstoffveien. Dermed kommer den til Etterstad omtrent midt mellom Etterstad Øst og Etterstadkroken, der det lenge har vært…

Neste utbygging?

Utbygging i Østensjøveien. Her om dagen spaserte vi gjennom fra Brynseng til Helsfyr i området mellom Østensjøveien og T-banen. Det er et område der det bare er næringsbygg, og der få av oss noensinne har noen ærend. Men i løpet av kort tid kom vi til at de byggesakene vi til nå har hatt i…

Nytt hotell i nabolaget?

Nytt hotell? I Tvetenveien 6 og 8 har det en tid vært planer om utbygging av næringsbygg. Du har kanskje passert forbi og sett skiltet med tegning av nybygget man planlegger å sette opp? Foreløpig ser det riktig nok sånn ut: I et planinitiativ i november foreslås det imidlertid at man omregulerer tomten slik at…

Utbygging i Østensjøveien

Også i Østensjøveien er det forslag om ny utbygging. Østensjøveien 27 ligger like ved siden av Nordox-fabrikken. Eiendommen det dreier seg om ser slik ut i dag (sett fra Østensjøveien): Og sett fra Surstoffveien: I reguleringsplanen forslås både kontorbygget og det lavere lagerbygget revet, for å gi plass for 3 nye blokker (nederst på neste…

Gangbro og skolevei II

Det går raskt fremover, og vi ser at den sentrale pillaren i gangbroen til Nygårdskollen snart er på plass, mens gravemaskinene har tatt en stor jafs av selve kollen for å gjøre plass til gangvei. Og massene brukes til å bygge opp en stor rampe for veien opp til gangbroa. Det er ikke ventet at…