Nytt bibliotek

Biblioteket Keyserkiosk Rundt omkring i Oslo, på Kalbakken, på Romsås osv kjemper folk for å beholde bibliotekene sine. Men ikke langt fra Etterstad har det dukket opp et helt nytt bibliotek. Litt utenfor vårt område, men ikke lenger enn at vi oppdaget det på fottur i nabolaget. På Keyserløkka, i Einars vei (rett bortenfor Hasle),…

Fornyelse av parken på Sletta

Fornyelse av park og lekeplass på Sletta Bydel Gamle Oslo har nå planer om fornyelse av utearealene på Etterstadsletta. I fjor høst ble det avsatt 2500000 til vedlikehold og oppgradering av bydelens parker, og en del av dette skal nå brukes på Etterstadsletta. Det eneste som til nå er gjort er en opprydning i buskene…

Ensjøveien 34

Byggeplaner i Ensjøveien 34 Det er nå varslet oppstart av planarbeid for Ensjøveien 34. Ensjøveien er den såkalte «Chrico-tomta» (Chrico flyttet visstnok i 1991..) som ligger mellom Malerhaugen gård og de nye blokkene som erstattet to eneboliger med hage i Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6. Rivingen av disse var omstridt, for ikke å snakke om…

Nye leskur (3)

Nye leskur på bussholdeplassene På Saksinnsyn hos plan- og bygningsetaten ser vi at det er søkt om oppføring av to nye leskur på Etterstad. Det er på Etterstad Vest og ved Etterstad Skole. Dette er litt overraskende. Vi mangler jo helt leskur på Etterstad Skole retning Helsfyr, men av tegningen ser vi at det er…

Garasjeplass til salgs

Garasjeplass til salgs i Etterstadtoppen En rekke garasjer ble revet for å få plass til å bygge Etterstadtoppen. Derfor ble det laget mange flere garasjeplasser under Etterstadsletta 45 enn størrelsen på bygget tilsa. Vi husker at det var diskusjon om behovet for plasser før utbygging. Utbygger argumenterte med at behovet var mindre enn antall garasjer…

Hvor ble det av trærne?

Hvor er trærne (felling av trær på Etterstad) På friområdet mellom Etterstadkroken, Etterstadsletta barnehage og Stang har noen hogd ned en mengde trær. De ligger klare til å bli kjørt bort. Spørsmålet er om dette er gode eller dårlige nyheter. Vi har jo sett mange eksempler på meningsløs nedhugging av trær i vårt område. Vi…

Hva er en nabo?

Hvem har rett til nabovarsel? Lov om planlegging og byggesak har et eget punkt om nabovarsel: Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har meddelt at de ikke har merknader til søknaden. Det er betryggende. Ingen kan begynne å sette opp bygninger uten at naboene får varsel…