Referat fra styremøte 29. april 2014

Til stede: Anna Maria Thams Wulfsberg, Øyvind Lunde Elgstøen, og Vidar Berget. Forfall: Knud Therkildsen, Dag-Egil Bull Sletholt, Eva Brodersen. Pär Silberg (Etterstadsletta 46) fant ikke møtet. (Adresse for møtet ikke oppgitt i innkalling) Sak 023/14: Referat fra møte 1. april Vedtak: Godkjent. Sak 024/14: Sommerfest 2014 VIF håndball deltar som dugnad. Vi har søkt…

Vårrengjøring (7)

Pass på bilen din Bymiljøetaten er tidligere ute enn i fjor. I år starter vårryddingen allerede torsdag, i Biskop Jens Nilssøns gate. Der er det rydding på kveld/natt. Ellers kommer turen til Etterstadsletta og Etterstadkroken betraktelig senere.. Etterstadsletta: 25. april (dag) Etterstadkroken: 25. april (dag) Arnljot Gellines vei ble visst ryddet allerede mandag som var….

VPOR – Brynområdet

VPOR – Brynsområdet Vi har tidligere skrevet om at det skulle utarbeides en Veiledende Prinsipplan for det Offentlige Rom for Brynsområdet. Brynsområdet skal bli en del av det som kalles Hovinbyen, der Oslo kommune planlegger å bygge 27000 nye boliger. Så for å sikre at bokvaliteten blir god, har Plan- og bygningsetaten utarbeidet en plan…

Nytt håp for Ola Narr?

Nytt håp for Ola Narr Vi skrev nylig om hvordan politikere i bystyret sviktet, og gikk inn for å bygge ut parken på Ola Narr. Og når beslutningen var tatt, tok det ikke lang tid før turveien var sperret. Her ser vi området fra andre siden: Men alt håp er ikke ute. Som vi nevnte…

Referat fra styremøte 1. april 2014

Til stede: Knud Therkildsen,Steinar Grande, Liv-Kari Nylænd, Anna Maria Thams Wulfsberg, Geir Haatveit, Vidar Berget, og Øyvind Lunde Elgstøen. Sak 014/14: Referat fra møte 25. februar Vedtak: Godkjent, med følgende rettelse: Neste styremøte (dette) ble flyttet til 1. april Sak 15/14. Arnljot Gellines vei 35 Det foreligger nå mer informasjon om planer for området. All…