• Sommerfest 2024
  Bli med på årets sommerfest i august! Har du forslag til forbedringer, tilbakemeldinger, eller har du lyst til å bidra som frivillig? Ta kontakt med Mathias på følgende epostadresse:
 • Skøytebane på Valle Hovin
  Dette er allerede gammelt nytt, men for andre som eventuelt ikke har fått det med seg ennå: Det er nå mulig å gå på skøyter på Valle Hovin igjen! Banen åpnet 10. februar. Det meste av tiden vil den være gratis tilgjengelig for alle. Du kan lese mer på kommunens nettsider.
 • Høring om sykkelvei langs Etterstadsletta
  Vi har tidligere skrevet om kommunens planer om oppgradering av gang- og sykkelveien langs Etterstadsletta. Nå ønsker Bymiljøetaten innspill om øst-delen av utbyggingen (fra Stang Terrasse til Brynsengfaret, markert blå i kartet). Alle som ønsker å gi innspill til rapporten «Sykkelvei over Etterstadsletta øst. Vurdering av alternative traseer» og valg av alternativ for Etterstadsletta øst…
 • Årsmøte Etterstad vel
  Årsmøte avholdes tirsdag 27. februar kl. 19.00. Innkalling sendes ut til boligselskapene senere, dette er kunngjøring i henhold til vedtektene. Det er boligselskapenes styrer som velger representanter til årsmøtet.
 • Den midlertidige barnehagen er borte
  På Etterstad har vi hatt en midlertidig barnehage helt siden 2006, i begynnelsen midlertidig fram til den permanente barnehagen like ved ble bygget. Den nye permanente barnehagen, Etterstadjordet, kom i 2010 og ble innviet og den midlertidige skulle fjernes. Men så skjedde ikke, isteden startet det opp en ny midlertidig barnehage igjen, som så ble…
 • Nyåpnet bakeriutsalg på Helsfyr
  Etter at Vitamintorget stengte dørene i mars i år har lokalene stått tomme, men så for et par måneder siden begynte det å skje noe. I dag var den store dagen kommet og det nye bakerieutsalget åpnet for kunder. Dessverre var fotografen for sent ute for å ta bilder i åpningstiden, men det ser jo…
 • Broen er tilbake
  Ekstremværet Hans tok med seg broen over Alna nedenfor Kruttverket. Heldigvis er det nå også andre veier vi kan ta for å komme ned i Svartdalen, men for mange er jo dette den korteste veien. Først prøvde naturen tydeligvis å rydde opp etter seg ved å lage sin egen bro: Men for de som syntes…
 • Trær og «oppslag»
  Vi har skrevet mye om trær på disse sider, mest dårlige nyheter om vakre trær som forsvinner. Nå har vi nylig lært et nytt ord, og også litt om byutviling. Som kjent arbeider OBOS fremdeles med planer om utbygging av Etterstadgata 2 – 4. Der vokser det jo mange trær, og det er utarbeidet ikke…
 • Festival på kruttverket
  Selve festivalen kommer senere, vi har nå fått en invitasjon til forberedelser til festivalen. Men forberedelsene kommer med gratis kaffe og vaffel! Fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har vi mottatt følgende: Våre førsteårsstudenter har arrangert nabolagsfestival på Kruttverket i 2021 og 2022.Vi starter planlegging av årets Nabolagsfestival på Kruttverket allerede neste uke. Festivalprosjektet er…
 • Ny turvei!
  Vi har jo det siste året opplevd buss for T-bane, og stenging av Østensjøveien, fordi banen mellom Brynseng og Hellerud ble lagt om. Vi skrev om dette i mars og i juni. Nå er jo T-banen flyttet inn i en ny tunnel. Men hva skjer med det gamle sporet? Det skal bli til turvei. Det…
 • Etterstadsletta 48 – sosiokulturelt bakteppe
  Mens vi venter på informasjonsmøtet 21. november, kan vi jo se på noen av de dokumentene som er tilgjengelige. Et av dem har det fengende navnet «Kartlegging av boliger og tilbud med tilhørende sosiokulturelt bakteppe» Og det er jo interessant. En del av de tekniske og juridiske redegjørelsene, for eksempel for hvorfor det er så…
 • Informasjonsmøte, Etterstadsletta 48 – mer:
  Sporveien vil gjerne vite hvor mange som kommer og hvem som trenger teams-melding, og har bedt oss om å legge til følgende: Påmelding: send e-post med navn, e-postadresse og telefonnummer til den/de som skal delta til peder.skoglund@sporveien.com, og merk e-posten med Påmelding Etterstad base i emnefeltet. Oppgi om du møter fysisk eller vil følge møtet på…
 • Informasjonsmøte om Sporveisverkstedet
  Vi har skrevet tidligere om Sporveiens planer for Sporveisverkstedet (Etterstadsletta 48) og Bydelsutvalgets innsigelser. Nå inviterer Sporveien til innspill fra naboer og til et informasjonsmøte tirsdag 21. november kl. 18–20 på Etterstadsletta 48. Sporveien ønsker innspill på sine tre forslag, men legger til at «Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke noen av alternativene fordi de ikke…
 • Vinteren er kommet
  Vi er så bortskjemte med offentlig transport på Etterstad, at å se tre busser stå på Helsfyr og vente på å få love å kjøre oss ut i verden ikke er uvanlig i det hele tatt. Det hender det en kort stund er en fjerde også, men to busser til: Det er sjeldent. For ikke…
 • Nye trær på Østre gravlund
  I 2011 ble vi sjokkert over en motorsagmassakre som fjernet 130 store trær. De ble erstattet av en tujahekk! Men nå er det plantet ordentlige trær. De er riktignok ganske beskjedne foreløpig, men kanskje våre barn og barnebarn en dag kan se gravlunden nesten sånn som vi var vant med. Vi har forøvrig en egen…
 • Invitasjon til informasjonsmøte
  I mange år har Kirkens bymisjon jobbet med planer om et nytt Vålerenga sykehjem. Vi skrev om dette i 2015. Nå har vi mottatt en invitasjon med følgende tekst: Kirkens Bymisjon inviterer naboer og andre interesserte til et åpent informasjonsmøte om prosjektet NYE Vålerengahjemmet.Møtet avholdes på Vålerengahjemmet bo- og kultursenter, Etterstadgata 10, onsdag 15. november…
 • Spøkelsene i Svartdalen er tilbake
  Den populære spøkelsesvandringen i Svartdalen er tilbake igjen på søndag den 29. oktober, etter å sist ha blitt arrangert i 2019. Oppmøte ved ballplassen ved Dumpa barnehage.
 • Nytt tilbud i nabolaget
  I forbindelse med den storstilte utbyggingen på Bryn ønsker man å trekke folk til Bryn. Og det skal bl.a. gjøres ved å ta det gamle bygget til Sigurd Stave i bruk. Det er søkt om – og innvilget – bruksendring for å få til «fleksibel bruk av bygningens arealer til blant annet arrangementer, konserter, plantedyrking…
 • Sykkelvei langs Etterstad
  Kommunen jobber nå med planer om endring av veien langs Alna på Etterstad. I dag er det ca. 3 meters bredde og kombinert gang- og sykkelvei. Det utredes to alternativer – det ene er rett og slett eksisterende vei utvidet til 5 meters bredde. Dette alternativet er imidlertid ikke illustrert, og det virker sannsynlig at…
 • Sporveisverkstedet i BU
  Som vi tidligere har nevnt, jobbes det med planer om en kraftig utbygging på Sporveiens tomt i Etterstadsletta 48. Nå har Bydelsutvalget i Gamle Oslo behandlet saken, og kommet med en uttalelse som i veldig stor grad støtter ting Etterstad vel har tatt opp. Uttalelsen lyder:
 • Historiske bilder i Vålerenga kirke
  Vålerenga historielag har utstilling søndag 15. oktober fra 12.00 til 16.00 i Vålerenga kirkes menighets sal. (De hadde i dag også, vi beklager sent innlegg)
 • Arkitekturpris til Hovinbekken
  Oslo kommune deler hvert år ut en pris for «Bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende». I år kom prisen til vårt nærmiljø, da den ble tildelt landskapsarkitekt Bjørbekk & Lindheim og konsulentene Norconsult og Ecofact for Hovinbekken. Det har jo skjedd en enorm forandring siden vi først skrev om planene for Hovinbekken i…
 • Lysvandring langs Alna
  Torsdag er det ny lysvandring. Les mer hos alnaelva.no
 • Ny rute for buss 37
  Vi har i mange år vært plaget med at buss 37 må kjøre omveier fordi regjeringen tydeligvis har følt at det er for farlig å ha en buss gående forbi anleggsplassen i regjeringskvartalet. Lenge håpet vi at noen skulle ta til fornuft slik at bussen kunne følge gammel trasé. Men i stedet kom det melding…
 • Bakeri på Helsfyr
  Vi savner vel alle Vitamintorget. Både velet og mange beboere protesterte da vi hørte at leien var øket slik at de ikke kunne fortsette. Litt rart at Sporveien ikke tok bedre vare på det som vel må ha vært den eneste matvarebutikken i Oslo som absolutt ingen kjørte bil til. Men ingen ønsker heller å…